.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

” Mała wielka stopa” – wyjazd do kina Helios w Lubinie