.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Magia nauki


Projekt ,,Magia Nauki” zajęcia edukacyjne z doradztwa zawodowego  realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotli kontynuuje cykl spotkań z ludźmi zasłużonymi dla regionu, podejmującymi się nowych wyzwań i mających niesamowite pasje życiowe. W dniu 28.02.2019 r. sali GOKiS uczniowie klas VII, VIII i III g spotkali się z Grażyną i Stefanem Sroczyńskimi- pasjonatami podróży, którzy odwiedzili wszystkie kontynenty za wyjątkiem Ameryki Północnej.

Podróżnicy przedstawili uczniom niezwykłe miejsca, które odwiedzili, ukazali młodzieży odmienny, od naszych realiów świat, w którym dominuje ubóstwo, brak pożywienia i tak cennej wody.
Oprócz pasji i chęci poznawania nowych, ciekawych miejsc, Państwo Sroczyńscy są inspiratorami wybudowania studni w Afryce, co realizują w projekcie ,,Głogów buduje studnię w Afryce”, do którego uczniowie chętnie przyłączą się, gdyż przedstawione problemy mieszkańców kontynentu afrykańskiego wywołały w nich zadumę i refleksję.