.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Leśne smaki


Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia produktów powstałych na bazie płodów leśnych i dzikiej zwierzyny pn. LEŚNE SMAKI
organizowanego w ramach wydarzenia rekreacyjno-sportowego „Hubertus w Grochowicach” w dniu 27 września 2014 r.

Regulamin konkursu Leśne Smaki _1_ Karta zgłoszeniowa -  Leśne Smaki