.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Lato z GOKiS – zajęcia plastyczne


W dniach  18 – 22 lipca prowadzone były  zajęcia plastyczne dla dzieci pod kierownictwem Mł. instruktorki Honoraty Urbańczyk . Dzieci z zapałem uczestniczyły w zajęciach i poznawały różne techniki plastyczne, oraz rozwijały swoją wyobraźnię. Uczestnicy w trakcie zajęć wykonywali między innymi: malunki farbami, obrazki kolorową pianą oraz odbijanie
w farbie kolorowych dłoni i stóp.

[wppa type=”cover” album=”207″]Any comment[/wppa]