.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

KONKURS Z PLUSZOWYM MISIEM


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do wzięcia udziału w obchodach Dnia Pluszowego Misia.
Poniżej zamieszczamy regulamin ogłoszonego przez nas konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ BRAT NIEDŹWIEDŹ”

 Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli.

  1. Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.
  2. Temat konkursu plastycznego: „Mój brat niedźwiedź”.
  3. Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, rozwijanie umiejętności manualnych uczniów, rozwijanie wrażliwości estetycznej, możliwość skonfrontowania swoich umiejętności na tle grupy rówieśniczej, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.
  4. Do konkursu zapraszamy uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  5. Zadaniem uczestników konkursu będzie samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej swojego pluszaka, nawiązującego do tematu „Mój brat niedźwiedź”:

a)     uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, itp.).

b)     prace należy wykonać na kartce o powierzchni maksymalnej A3;

c)      prace wykonane indywidualnie przez dzieci (max 5 prac z klasy);

d)      każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę;

e)     każda dostarczona praca musi zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę – wpisane na odwrocie pracy.

6. Przebieg konkursu:

a)     konkurs plastyczny trwa od 15.10 – 18.11.2013 r.

b)     opis na odwrocie: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i klasa, nazwisko opiekuna;

c)      prace należy złożyć osobiście do 18.11.2013 r. w:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

ul. Głogowska 90

67-240 Kotla

d)     prace dostarczane po terminie nie będą oceniane;

e)     rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 25.11.2013 r.

7.    Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, nagrodzone będą I,II i III miejsce, a pozostałe osoby dostaną okolicznościowe dyplomy.

8.   Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród połączone z wernisażem prac plastycznych oraz seansem filmowym pt. ”Mój brat niedźwiedź” odbędzie się w dniu Święta Pluszowego Misia – 25 listopada 2013 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli.

9.   Odpowiedzialną za realizację i przebieg konkursu jest p. Karolina Telwikas. Wszelkich informacji można uzyskać również pod nr telefonu 76 8318 388.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Życzymy powodzenia!