.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Kolejna wycieczka uczniów w ramach projektu „Naszym Okiem”


W dniu 6 sierpnia uczestnicy projektu Naszym Okiem – poznajemy Krainę Lasów i Jezior – wycieczki dla uczniów z gminy Kotlawyjechali na kolejną wycieczkę. Tym razem uczniowie, pod okiem opiekunów i miejscowego leśniczego, wędrowaliprzez Łęgi Nadodrzańskie – ścieżkę dydaktyczną o długości około 3 km. Ten malowniczy obiekt przyrodniczy wiedzie przez tereny leśne należące do Nadleśnictwa Nowa Sól. Łęgi to okresowo zalewane lasy, położone wzdłuż cieków wodnych. Zadanie „Naszym Okiem”, realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli, dofinansowane jest w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014.

galeria foto na stronie:

W dniu 6 sierpnia uczestnicy projektu Naszym Okiem – poznajemy Krainę Lasów i Jezior – wycieczki dla uczniów z gminy…

Gepostet von Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli am Donnerstag, 7. August 2014