.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Informacja o wyjeździe do kina


Informujemy, że dnia 30 stycznia jedziemy do kina Cinema w Głogowie na seans pt. „Ralph Demolka w internecie” 2D. Zostało jedno wolne miejsce.