.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

I N F O R M A C J A


Z uwagi na dużą ilość chętnych na wyjazd do Majalandu, prosimy osoby zapisane o dokonanie wpłaty zaliczki w kwocie 35 złotych do dnia 7 lutego 2020 r. do godz. 18:00.
Uczestnicy, którzy nie zapłacą, zostaną skreśleni z listy.