.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Górnik w Skidniowie


Niedawno dzieci ze świetlicy środowiskowej w Skidniowie gościły górnika pana Krzysztofa Różańskiego, który opowiedział o ciężkiej i czasami niebezpiecznej pracy w kopalni. Górnik przybył w pełnym galowym umundurowaniu. Dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej, szpadzie i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią, ciężką pracę w kopalni, co było dla nich dużą atrakcją spotkania. Górnik wytłumaczył dzieciom jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Uczestnicy chętnie oglądali górniczy mundur oraz wysłuchały opowieści przedstawianych przez górnika.