.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Gminny Konkurs Czytelniczy pt. „Czy znasz baśnie świata?”


W dniu 29 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Publicznej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli odbył się finał Gminnego Konkursu Czytelniczego pt. „Czy znasz baśnie świata?”. Konkurs, skierowany do uczniów klas III, przygotowany został przez panią Jolantę Pasek (GOKiS w Kotli)       we współpracy z panią Henryką Bylebył (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  w Kotli). Do konkursu przystąpiły cztery drużyny trzyosobowe wyłonione w etapie szkolnym. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i dobrą znajomością baśni świata, co udowodnili rozwiązując trudne, choć przygotowane w formie zabawy zadania. Jury po podsumowaniu wszystkich konkurencji ogłosiło wyniki:

I miejsce zajęła drużyna w składzie: Wiktor Stodoła, Wiktoria Lasota, Konrad Stanisławski,
II miejsce: Małgorzata Olszak, Aleksandra Chodzyńska,  Szymon Jankowski,
III miejsce: Żaneta Kalińska, Kamila Kocioruba, Vanessa Romatowska,                                                  IV miejsce: Amelia Cieśla, Gracjan Bukała, Tomasz Kłonica.

Nagrody i upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Szkołę Podstawową         im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli wręczyli: pani Marianna Stachurska – przewodnicząca jury,       p.Adam Wawro, p.Małgorzata Walenczak – przewodnicząca Rady Rodziców przy SP Kotla              oraz p.Iwona Adamczak – dyr. GOKIS w Kotli. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym         w przygotowanie konkursu.

[wppa type=”cover” album=”119″]Any comment[/wppa]