.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Gminny Konkurs Czytelniczy 2013


W dniu 30 kwietnia 2013 r. w Bibliotece Publicznej w Kotli (GOKiS) odbył się finał Gminnego Konkursu Czytelniczego pt. „Czy znasz legendy i opowieści ludowe Ziemi Głogowskiej?”, przygotowany przez p.Jolantę Pasek we współpracy z p. Henryką Bylebył.
Do konkursu przystąpiły cztery drużyny trzyosobowe ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i dobrą znajomością legend i opowieści ludowych Ziemi Głogowskiej, co udowodnili rozwiązując trudne, ale przygotowane w formie zabawy zadania, takie jak: krzyżówka, pytania, cytaty, rozsypanka literowa czy okienka z ilustracjami. Jury w składzie:
1. Jan Baraniecki – radny Powiatu Głogowskiego, przewodniczący jury,
2. Dorota Młodecka – dyrektor GOPS w w Kotli,
3. Urszula Gniewosz – dyrektor Przedszkola Publicznego w Kotli
oceniło zadania i po podsumowaniu wszystkich konkurencji ogłosiło wyniki:
I miejsce zdobyła drużyna klasy Va – J. Karbowińska, J. Podkowa, A. Osińska,
II miejsce – drużyna klasy IVa – K. Skalska, W. Foksa, P. Zaremba,
III miejsce – drużyna klasy Vb – W. Wiciak, K. Cielica, D. Olszewska,
IV miejsce – drużyna klasy IVb – W. Sołonynka, W. Partyka, S. Szałatkiewicz.

Nagrody wręczyli: p. Jan Baraniecki – przewodniczący jury oraz p. Halina Przybylska – Przewodnicząca Rady Gminy Kotla.
Nagrody książkowe ufundował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli i Starostwo Powiatowe w Głogowie. Ponadto GOKiS zapewnił słodki poczęstunek.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy, a osobom zaangażowanym w organizację konkursu dziękujemy.

Galeria zdjęć na Facebooku
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.521378214587123.1073741846.147924521932496&type=1