.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Gminę Kotla reprezentowało będzie Koło Gospodyń Wiejskich ze Skidniowa oraz Zespół Folklorystyczny „Skidniowianie”. Zapraszamy!


skidniów 17 marca