.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Finał Gminnego Konkursu Czytelniczego pt. „Czy znasz baśnie Europy?”.


W dniu 23 kwietnia 2014 r. w Bibliotece Publicznej w Kotli (GOKiS) odbył się finał  Gminnego Konkursu Czytelniczego pt. „Czy znasz baśnie Europy?”.
Konkurs skierowany był do uczniów klas III.
Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i dobrą znajomością baśni Europy, co udowodnili rozwiązując trudne  ale przygotowane w formie zabawy zadania, takie jak: krzyżówka, pytania, rebusy, rozsypanka literowa czy okienka z ilustracjami. Jury oceniło zadania i po podsumowaniu wszystkich konkurencji ogłosiło wyniki.
I miejsce zdobyła drużyna klasy III a
II miejsce – drużyna klasy III c
III miejsce – drużyna  klasy III b.
Nagrody i upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli i Starostwo Powiatowe w Głogowie wręczyli: Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski, Pani Marianna Stachurska – przewodnicząca jury oraz Dyrektor GOKiS Pani Iwona Adamczak.
Dziękujemy wszystkim którzy byli zaangażowani w przygotowanie konkursu.
[wppa type=”cover” album=”80″][/wppa]