.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Festyny rolnicze


Zapraszamy 2 lipca 2017 r. na imprezę plenerową organizowaną w DODR we Wrocławiu. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego już po raz piąty organizują we Wrocławiu, na terenach zielonych DODR, przy ul. Zwycięskiej 4 imprezę plenerową o charakterze festynu, skierowaną do mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.

Jest to otwarta impreza plenerowa o charakterze festynu
targowo-rekreacyjnego. W programie przewidujemy zorganizowanie kiermaszu produktów regionalnych i tradycyjnych, wyrobów rękodzielnictwa artystycznego, występy ludowych zespołów artystycznych oraz atrakcje dla dzieci. Na stoiskach będzie można nabyć produkty spożywcze, wpisane na listę produktów tradycyjnych i regionalnych oraz laureatów wojewódzkiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo.

Działania promocyjne są najlepszą formą wsparcia dla dolnośląskich rolników i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Przyczyniają się do utrwalania wielokulturowej tożsamości społeczności Dolnego Śląska. Impreza promując ciekawe inicjatywy inicjowane przez Lokalne Stowarzyszenia przyczynia się również do promocji rozwoju obszarów wiejskich i Regionu Dolnego Śląska.

PODMIOTY GOSPODARCZE Z OBSZARÓW WIEJSKICH ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W ORGANIZOWANYM PRZEZ NAS FESTYNIE ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA DEKLARACJI UDZIAŁU NA POBRANEJ KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ ORAZ OŚWIADCZENIU WYSTAWCY.

Informacji na temat szczegółów organizacyjnych, scenariusza imprezy oraz zagadnień logistycznych udzielają Ryszard Targosz, e-mail: Ryszard.targosz@dodr.pl tel. 71 339 86 56,
wew. 151 oraz Agata Durlak e-mail: agata.durlak@dodr.pl tel. 71 339 86 56 wew. 171