.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

DZIEŃ MATKI 2013


ZAŚPIEWALI DLA SWOICH MAM

26 maja 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli po raz kolejny zorganizowano koncert z okazji Dnia Matki. W koncercie wystąpili młodzi artyści z Przedszkola Publicznego w Kotli oraz ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, którzy zaprezentowali również, oprócz piosenek o mamie i dla mamy, wzruszające wierszyki. Koncert zakończył się występem solistów z zespołu INTEGRO działającego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli. Dla wszystkich GOKiS przygotował słodki poczęstunek w postaci domowych wypieków, kawy oraz herbaty. Serdeczne podziękowania należą się p. Urszuli Gniewosz – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kotli oraz p. Beacie Gulanowskiej, p. Halinie Ignacik – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego oraz p. Ludmile Woźniak, zespołowi INTEGRO, p. Marioli Mazurkiewicz oraz p. Ewie Kłonica, p. Agnieszce Kraska, p. Jolancie Król i p. Beacie Dzumyk.

[wppa type=”cover” album=”19″][/wppa]