.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Drugi miesiąc wyjazdów


Drugi miesiąc wyjazdów na basen w ramach programu „Umiem pływać” już za nami. Trzydzieścioro dzieci z klas I-III szkoły podstawowej korzysta z bezpłatnych lekcji nauki pływania na basenie Chrobry w Głogowie.
Program zajęć nauki pływania prowadzony jest pod okiem instruktorów pływania i został dostosowany do poziomu rozwoju psychofizycznego dzieci. Zajęcia w grupie piętnastoosobowej umożliwiają szybszą adaptację w wodzie wzmacniając poczucie bezpieczeństwa oraz pokonanie własnych słabości.
Projekt nauki pływania realizowany jest na postawie porozumienia pomiędzy Gminą Kotla, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kotli i Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, a finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Gminę Kotla. Opiekunów dzieci zapewnia GOKiS w Kotli.

 

Zdjęcie użytkownika Gmina Kotla.

Zdjęcie użytkownika Gmina Kotla.