.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek


Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Publiczna  przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli przystąpiła do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, finansowanego ze środków Biblioteki Narodowej – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Priorytet 1. Na zakup nowych książek w 2014 r. przyznano nam dofinansowanie w wysokości 3.800,00 zł. Stosując się do zapisów regulaminu Programu minimum 1/3 kwoty dotacji zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, a jego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Zadaniem Programu jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

logo BN logo NPRCz