.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży!


Szczegóły na plakatach.

ROBOTYKA

PLASTYKA

ZAJĘCIA TANECZNE

ZAJ ĘCIA TETRALNE