.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Bezpłatne seanse w GOKiS. Repertuar na czerwiec.