.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

„Umiem pływać” dobiegło końca


Zakończyła się V edycja projektu „Umiem pływać”. W ramach tego przedsięwzięcia odbył się cykl 10 dwugodzinnych, bezpłatnych lekcji pływania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Celem zajęć było oswojenie najmłodszych z wodą i poprawienie ich pływackich umiejętności.  Ćwiczenia zostały zróżnicowane i dostosowane do poziomu rozwoju psychofizycznego uczniów. Zajęcia odbywały się w pływalni „Chrobry Głogów”. Opiekę nad uczniami sprawowali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Środki na realizację projektu zdobył Urząd Gminy. W ramach zawartego porozumienia z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, Gmina partycypuje w kosztach organizacji zajęć nauki pływania. Federacja ubezpiecza uczestników, opłaca instruktora oraz pokrywa koszty transportu, a wszystko to w ramach środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W sumie, we wszystkich dotychczasowych edycjach projektu „Umiem pływać” wzięło udział 105 dzieci.