.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Pokoleniowa Wielkanoc


Ponad 130 osób wzięło udział w warsztatach przygotowanych w GOKiS w Kotli przez grupę aktywnych mieszkanek gminy: Honoratę Urbańczyk, Julitę Gajdamowicz i Annę Leśniewską. Celem warsztatów było zachęcenie mieszkańców gminy Kotla do podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie zdobili jaja i wykonywali palmy świąteczne. W trakcie spotkania o tradycjach wielkanocnych śpiewał Zespół Folklorystyczny „Wrzos”, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Chociemyśli prezentowały tradycyjnie wykonane pisanki. Na uczestników czekał także poczęstunek przygotowany przez panie z Rady Sołeckiej w Kotli. Warsztaty zostały sfinansowane w ramach programu ,,Dolnośląskie Małe Granty” realizowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Projekt dofinansowany był z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kwotą w wysokości 3000 tys. zł. Organizatorki dziękują uczestnikom zajęć i wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

[wppa type=”cover” album=”339″]Any comment[/wppa]