.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

4. edycja projektu pn. „Umiem pływać” dobiegła końca


Jesienią, dzieci z klas I-III uczęszczały na bezpłatne, dwugodzinne lekcje pływania. Odbyło się aż 10 zajęć, w trakcie których 15 osobowa grupa uczyła się pod okiem instruktorów na pływalni Chrobry Głogów.
Ćwiczenia zostały dostosowane do poziomu rozwoju psychofizycznego uczniów, a jednocześnie zróżnicowane. Dzięki temu teraz dzieci czują się w wodzie znacznie pewniej.
Środki na realizację projektu zdobył Urząd Gminy. W ramach zawartego porozumienia z Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu Gmina Kotla zapewniła opiekę nad uczestnikami w trakcie transportu, a także częściowo partycypowała w kosztach organizacji zajęć nauki pływania. Opiekę podczas wyjazdów sprawowali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli.