.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Bezpłatny intenrnet w bibliotece


FundacjaOrange_L1_RGB
Informujemy, że w 2013 r. Biblioteka Publiczna przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli kontynuuje udział w Programie Orange dla bibliotek. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi i edukacyjnymi. Biblioteki publiczne w Polsce przez następne trzy lata będą mogły nadal bezpłatnie korzystać z Internetu. To efekt porozumienia, jakie zawarło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Orange Polska.

Otrzymaliśmy od Fundacji Orange grant, dzięki któremu użytkownicy bibliotek mogą bezpłatnie korzystać z Internetu we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie gminy Kotla, tj. w Kotli,  Chociemyśli i Grochowicach. Serdecznie zapraszamy w godzinach otwarcia.