.
.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

.

Zajęcia logorytmiczne i teatralne w GOKiS 


W zeszłym tygodniu w GOKiS odbyły się pierwsze zajęcia logorytmiczne. Dzieci były zachwycone!

Logorytmika to jedna z metod oddziaływań logopedycznych polegająca na łączeniu zestawu ćwiczeń z zakresu rytmiki z ćwiczeniami logopedycznymi. Elementy rytmiki zaczerpnięte są z koncepcji edukacji muzycznej metodą C. Orffa. Zgodnie z jej założeniami słuch muzyczny dziecka jest stymulowany poprzez wspólny śpiew, taniec, grę na instrumentach oraz liczne zabawy muzyczne. W ten sposób kształtowana jest wrażliwość muzyczna, której elementy tożsame są z elementami mowy. 

1 października odbyły się także zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy łączyli zabawy twórcze z ćwiczeniami aktorskimi. Młodsza grupa poznała terminy takie jak: poza, rzeźba, stop klatka. Zajęcia te są doskonałym ćwiczeniem na rozwijanie myślenia kreatywnego, doskonalenie pamięci, rozbudzanie wiary we własne siły, wyrozumiałości dla innych, współpracy i pomaganiu sobie nawzajem.
Do zobaczenia za tydzień!
P1280663 P1280664 P1280665 P1280666 P1280668 P1280669 P1280670 P1280671 P1280672 P1280673 P1280674 P1280675 P1280676 P1280678 P1280679 P1280680 P1280681